Masarykovo nám. 2/2 Děčín 1
Tel./fax: 412 519 973 E-mail: info@reality-siroky.cz

'Bývalá výměníková stanice v Děčíně III - Staré Město, ulice Žerotínova č.p. 390, postavená na pozemku p.č. 423 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 233 m2. Objekt je mimo provoz. Jedná se o přízemní objekt s příjezdovou komunikací ve vlastnictví Města Děčín. Objekt je napojen na dodávku elektrické energie (230/400 V), vodovodní a kanalizační řád. Objekt byl postaven v roce 1965, je nutná celková rekonstrukce. Nový vlastník objektu musí akceptovat věcná břemena, spočívající v umístění rozvodů topné a termální vody v šachtě v 1. PP a 1. NP objektu. Legenda věcných břemen je součástí fotodokumentace objektu. Prodávající si vyhrazuje právo prodat nemovitost nejvyšší, případně nejvýhodnější nabídce. Nabídky lze podávat na adresu realitní kanceláře (postačí e-mailem) do 14 dnů, ode dne zveřejnění nabídky.'

800 000,- Kč
NA PRODEJ