Aktuálně

PŘEDKUPNÍ PRÁVO V NEMOVITOSTECH OD 1.1.2018

Od 1.1.2018 se díky zákonu 460/2016 Sb., kterým se mění zákon 89/2012 Sb., zavádí do Občanského zákoníku opět Předkupní právoObchodníci s nemovitostmi, investoři, spekulanti i realitní makléři, však nadšeni nejsou. Zákon, jak bývá dobrým zvykem, neřeší deatilně situaci na trhu a dopadá tak i na nemovitosti, jejichž převod bude komplikovat život mnoha lidem.

Předkupní právo v České republice existovalo desítky let až do 31.12.2013, než jej zákonodárci zrušili. Praxe prý ukázala, že jeho zrušení nebyl úplně správný krok. Toto právo se ale nevrací v původní podobě, proto je dobré si o něm nastudovat více. Jeho opomenutí nebo obcházení v praxi by vás mohlo přijít draho....

zdroj: https://www.adol.cz/blog-predkupni-pravo-v-nemovitostech-od-1-1-2018/

 

POVOLENÍ NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA

Bydlím v panelovém domě, kde je společenství vlastníků jednotek, byt mám v osobním vlastnictví. Chci provést rekonstrukci starého umakartového bytového jádra. Jaký je správný postup, když nyní dle stavebního zákona již není povinnost žádat o stavební povolení snad ani není třeba podat ohlášení stavby. Dle jakých norem má stavební firma postupovat, aby vše bylo v souladu s příslušnými předpisy (je třeba mít zpracovaný projekt a kdo je oprávněn takový projekt zpracovat?). Jaké hrozí sankce a od koho při nedodržení správného postupu?

Zákon skutečně pro některé stavby nevyžaduje ani stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu. Jedná se  o stavby, či úpravy vymezené §103 zákona 183/2006 Sb. stavební zákon. Rekonstrukce bytového jádra bude spadat pod ustanovení §103, odst.1, pís.h) stavebního zákona, pokud splňuje následující předpoklady: nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí a její provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost ….

Zdroj: http://www.arkcr.cz/art/1420/povoleni-na-rekonstrukci-bytoveho-jadra.htm

 

REALITNÍ ZÁKON LETOS NEBUDE…Garážové realitky i nejrůznější, pseudorealitní kanceláře slaví úspěch.

Zákon o realitním zprostředkování zřejmě pro letošní rok spadl pod stůl. Vzhledem k tomu, že byl vládní návrh zákona o realitním zprostředkování opět vrácen k přepracování, nelze očekávat, že by ho ještě v tomto volební období dostala Poslanecká sněmovna k projednání.

K situaci se vyjádřil prezident Asociace Ing. Jaroslav Novotný, prezident ARK ČR:

„Je velkou škodou, že úsilí a čas, které nejdříve věnoval přípravě zákona Hospodářský výbor PS ČR, posléze Ministerstvo pro místní rozvoj a odborníci z dalších ministerstev a institucí přišel nazmar. Co na to řekne veřejnost a spotřebitel? Je to v jejich zájmu?"

a také generální sekretář ARK ČR Ing. arch. Jan Borůvka:

„Asociace realitních kanceláří České republiky se jako jediné profesní sdružení - v rámci pracovní komise na MMR - opravdu aktivně zapojila do přípravy návrhu zákona. Po 25 letech našich snah se měl konečně objevit zákon, jehož cílem bylo chránit spotřebitele proti neseriózním podnikavcům v realitách. Navržený zákon nastavil pravidla pro vstup do profese, pro výkon činnosti, pro rozsah činností, požadoval pojištění profesní odpovědnosti a podobně. Všechny slušné realitní kanceláře se na jeho přijetí těšily.“

Zdroj: http://www.arkcr.cz/art/4733/realitni-zakon-letos-nebude-garazove-realitky-i-nejruznejsi-pseudorealitni-kancelare-slavi-uspech.htm

 

Neobávejte se exkluzivní smlouvy!

Prodej i nákup nemovitosti je velikou událostí pro každého, kdo se investováním do nemovitostí nezabývá z popisu své práce. A nutno hned dodat, že se jedná o náročný proces.  Kdo si jím prošel, dá mi za pravdu. Nejen ve fázi rozhodování, kdy sami nebo s rodinou řešíme co, proč, za kolik…. Ale také následně, ve fázi realizace, kdy se musíme rozhodnout, zda máme patřičné schopnosti, dostatek času a energie se do transakce pustit sami nebo si k tomu účelu vybereme pomocníka.  Já zastávám názor, že by každý měl dělat to, co umí. Jinými slovy: Ševče, drž se svého kopyta! V případě koupě, prodeje, ale také pronájmu nemovitých věcí, jak se dnes domům a bytům říká, je to realitní kancelář, která se o vše postará..

Tvrdím, že svěřit nemovitou transakci do rukou realitní kanceláře je správné rozhodnutí. Důležité je, vybrat si realitku dobře a o výše zmíněnou druhou fázi se v zásadě nemusíte starat. Snad jen kontrolovat.

Aby vše klaplo jak má, věnujte pozornost sepsání zprostředkovatelské smlouvy, kterou vždy s  realitní kanceláří doporučuji v písemné formě uzavřít. Ostatně je to jedna z podmínek v navrženém zákonu o realitním zprostředkování. Tvůrce zákona věděl, proč takovou podmínku přikazuje. Ne nadarmo se říká: Co je psáno, to je dáno.

Zprostředkovatelská smlouva muže mít v zásadě dvě formy. Tzv. nevýhradní smlouvou zprostředkovatele pověříte prodejem nebo pronájmem, ale zároveň můžete obdobnou smlouvu uzavřít s několika dalšími makléři. Na první pohled to vypadá lákavě. Bude pro vás pracovat více makléřů a vás tato smlouva k ničemu zásadnímu nemůže zavazovat. Při hlubší úvaze o smyslu takové dohody však brzy sami zjistíte, že výhodná není. Budou makléři z různých realitních kanceláří opravdu motivováni pracovat na 100% na stejné zakázce? Prospěje prodeji, když bude byt inzerován za různé ceny a hlavně na inzertních portálech několikrát za sebou? Mohl bych pokračovat ve výčtu negativ. To však nechci. Rád bych, abyste se zamysleli nad realizací na základě smlouvy o výhradním zastoupení. Ne nadarmo je to zcela obvyklý způsob v civilizované Evropě i v zámoří.

Výhradní smlouva (nebo také exkluzivní smlouva) zaručuje prodávajícímu kompletní servis ze strany realitní kanceláře při dosažení nejvyšší ceny prodeje, resp. pronájmu. Vzhledem k tomu, že uzavřením výhradní smlouvy zmocňuje vlastník realitní kancelář k výhradnímu zastupování, věnujte velký důraz na výběr zkušeného zprostředkovatele. Vlastníka nemovitosti v takovém případě zastupuje pouze jedna realitní kancelář. Pro vlastní realizaci je to výhodou. Nemělo by nastat to, že ve veřejné nabídce je jedna a táž nemovitost inzerována více zprostředkovateli za různých podmínek, což prokazatelně degraduje cenu nemovitosti na trhu. Vlastník deleguje na zprostředkovatele pravomoci a zprostředkovatel je musí vykonávat. Nemůže dojít k tomu, že nemovitost je nabízena za podmínek, které prodávající nestanovil. Zprostředkovatel tak např. nemůže vybrat od kupce zálohu kupní ceny, pokud k tomu není od prodávajícího zmocněn apod. V neposlední řadě je pro vlastníka nepochybně výhodné převést na zprostředkovatele formou zadání ve zprostředkovatelské smlouvě celou řadu časově, administrativně a technicky náročných činností, které souvisejí s nabídkou nemovitosti, vyhledáním zájemce o koupi resp. pronájem nemovitosti a realizační fází prodeje, či pronájmu. Při smluvním vymezení těchto činností má pak vlastník snazší kontrolu jejich plnění, snazší stanovení odměny a snazší reklamaci při případném řešení nespokojenosti. To vše zabezpečuje vysoká důvěryhodnost nabídky na trhu a tudíž vyšší zájem potencionálních klientů. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Neuzavírejte smlouvu s kanceláří dříve, než vše pečlivě zvážíte a všemu ve smlouvě dobře porozumíte. Žádná solidní realitní kancelář vás nebude nutit k okamžitému rozhodnutí.

Neobávejte se exkluzivní smlouvy, obávejte se jen špatně vybrané realitní kanceláře a neodborně nastavených podmínek spolupráce!

Zdroj: http://www.arkcr.cz/art/4625/neobavejte-se-exkluzivni-smlouvy.htm 

 

Daň z nemovitosti - zasílání údajů pro platbu

Finanční správa zavádí pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky.

Poplatník přihlášený k této službě obdrží na e-mail kompletní informaci s údaji pro placení daně. Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Zájemce o tuto službu odevzdá nejpozději do 15. března 2017 svému správci daně Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.

Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána složenka.

Podrobné informace o službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem naleznete na internetových stránkách Finanční správy: www.financnisprava.cz, v sekci Daně a pojistné > Daně > Daň z nemovitých věcí > Informace, stanoviska a sdělení > 2016 >Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.

Zdroj: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2017/financni-sprava-nove-nabizi-zasilani-uda-7783 

 

Daň z nabytí nemovité věci - upřesnění

Dne 5.8.2016 byl ve Sbírce zákonů v částce 99 vyhlášen pod číslem 254/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Zde se mimo jiné upravuje poplatník této daně:

§ 1 odst.1: "Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci."

Účinnost zákona je od 1.11.2016

Zdroj: Sbírka zákonů částka 99 číslo 254/2016 Sb.

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-14-cervence-2016-kterym-se-meni-zakonne-opatreni-senatu-c-3402013-sb-o-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-21201.html

 

Zákon o ochraně spotřebitele

Novela zákona č. 378/2015 Sb., účinná od 1.2.2016 ukládá povinnost všem subjektům, které prodávají zboží nebo poskytují služby – tedy i realitním kancelářím – informovat své klienty, že při řešení sporu mohou využít i možnost mimosoudního řešení sporu.

V případě realitních kanceláří je tímto orgánem, na který se zákazník může obrátit, Česká obchodní inspekce (ČOI).

 

Vláda určila pravidla pro údržbu a opravy bytů ve vztahu pronajímatele a nájemce

Nový občanský zákoník od ledna 2014 stanoví, že nájemce provádí a platí běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Bližší upřesnění ale přináší až nařízení, které schválila vláda. Nový předpis teď začne platit od ledna 2016.

Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují:

Zdroj: http://zpravy.aktualne.cz/finance/bezna-udrzba-a-drobne-opravy-bytu-definice-najemnik/r~1d9cf4167bce11e5b3730025900fea04/

 

Kdy se nebát koupě bytu s nájemníkem?

Najít byt odpovídající představám kupujícího nebývá snadné. Někdy se může stát, že zájemce konečně najde nemovitost, která odpovídá všem jeho požadovaným kritériím, ale je
v ní nastěhovaný nájemník. Pro někoho to může být důvod k dalšímu hledání, pro jiné výzva k řešení problému.

Poradíme Vám, kdy koupě vysněného bytu stojí za starosti s usídleným nájemníkem.

http://www.realitycechy.cz/realitni-zpravodaj/1243-kdy-se-nebat-koupe-bytu-s-najemnikem