Aktuálně

KDY SE MUSÍ ZDANIT PŘÍJEM Z PRODEJE NEMOVITOSTI ?

Z prodeje nemovitosti jste získali peníze. Musíte tento příjem zdanit, či nikoliv?

Zákon přesně vymezuje podmínky, kdy tak učinit nemusíte, či naopak je vaší povinností uvést příjem z prodeje nemovitosti do čtyřstránkového daňového přiznání.

Příjem z prodeje nemovitosti je osvobozen od daně z příjmu, pokud je dodržen časový test, případně peníze použijete na řešení vlastní bytové situace.

Není-li splněna žádná ze zákonných podmínek pro osvobození od daně z příjmu, pak základem daně dle § 10 zákona o daních z příjmu je příjem snížený o související výdaje, tedy včetně pořizovací ceny nemovitosti.

Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/finance-kdy-se-musi-zdanit-prijem-z-prodeje-nemovitosti-

 

PŘEDKUPNÍ PRÁVO V NEMOVITOSTECH OD 1.7.2020

Předkupní právo se zrušilo. Co to pro vás znamená?
 
Novela Občanského zákoníku zjednodušila prodej podílu na nemovitostech. Novela, která zaštiťuje zrušení předkupního práva, nabyla účinnosti 1. července 2020. 
 
Co se pro prodávající změnilo?  V čem spočívalo předkupní právo?
 
U předkupního práva vše fungovalo tak, že měla nárok na nákup dané nemovité věci nejprve oprávněná osoba, resp. prodávající musel danou věc nejprve nabídnout ke koupi jí. Oprávněná osoba však neměla povinnost danou věc koupit. 
 
Právě kvůli předkupnímu právu pak v praxi vznikala řada problémů, na základě kterých se prodej nemovité věci prodlužoval. Docházelo např. k absurdním situacím, kdy pro prodej garážového stání byl nutný souhlas desítek dalších vlastníků bytů v domě. Nejčastěji totiž právě garážové stání bývá pouze spoluvlastnický podíl na celé garáži..... více na 
 
zdroj:  https://www.finance.cz/533042-zruseni-predkupniho-prava/

 

POVOLENÍ NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA

Bydlím v panelovém domě, kde je společenství vlastníků jednotek, byt mám v osobním vlastnictví. Chci provést rekonstrukci starého umakartového bytového jádra. Jaký je správný postup, když nyní dle stavebního zákona již není povinnost žádat o stavební povolení snad ani není třeba podat ohlášení stavby. Dle jakých norem má stavební firma postupovat, aby vše bylo v souladu s příslušnými předpisy (je třeba mít zpracovaný projekt a kdo je oprávněn takový projekt zpracovat?). Jaké hrozí sankce a od koho při nedodržení správného postupu?

Zákon skutečně pro některé stavby nevyžaduje ani stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu. Jedná se  o stavby, či úpravy vymezené §103 zákona 183/2006 Sb. stavební zákon. Rekonstrukce bytového jádra bude spadat pod ustanovení §103, odst.1, pís.h) stavebního zákona, pokud splňuje následující předpoklady: nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí a její provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost ….

Zdroj: http://www.arkcr.cz/art/1420/povoleni-na-rekonstrukci-bytoveho-jadra.htm

 

Neobávejte se exkluzivní smlouvy!

Prodej i nákup nemovitosti je velikou událostí pro každého, kdo se investováním do nemovitostí nezabývá z popisu své práce. A nutno hned dodat, že se jedná o náročný proces.  Kdo si jím prošel, dá mi za pravdu. Nejen ve fázi rozhodování, kdy sami nebo s rodinou řešíme co, proč, za kolik…. Ale také následně, ve fázi realizace, kdy se musíme rozhodnout, zda máme patřičné schopnosti, dostatek času a energie se do transakce pustit sami nebo si k tomu účelu vybereme pomocníka.  Já zastávám názor, že by každý měl dělat to, co umí. Jinými slovy: Ševče, drž se svého kopyta! V případě koupě, prodeje, ale také pronájmu nemovitých věcí, jak se dnes domům a bytům říká, je to realitní kancelář, která se o vše postará..

Tvrdím, že svěřit nemovitou transakci do rukou realitní kanceláře je správné rozhodnutí. Důležité je, vybrat si realitku dobře a o výše zmíněnou druhou fázi se v zásadě nemusíte starat. Snad jen kontrolovat.

Aby vše klaplo jak má, věnujte pozornost sepsání zprostředkovatelské smlouvy, kterou vždy s  realitní kanceláří doporučuji v písemné formě uzavřít. Ostatně je to jedna z podmínek v navrženém zákonu o realitním zprostředkování. Tvůrce zákona věděl, proč takovou podmínku přikazuje. Ne nadarmo se říká: Co je psáno, to je dáno.

Zprostředkovatelská smlouva muže mít v zásadě dvě formy. Tzv. nevýhradní smlouvou zprostředkovatele pověříte prodejem nebo pronájmem, ale zároveň můžete obdobnou smlouvu uzavřít s několika dalšími makléři. Na první pohled to vypadá lákavě. Bude pro vás pracovat více makléřů a vás tato smlouva k ničemu zásadnímu nemůže zavazovat. Při hlubší úvaze o smyslu takové dohody však brzy sami zjistíte, že výhodná není. Budou makléři z různých realitních kanceláří opravdu motivováni pracovat na 100% na stejné zakázce? Prospěje prodeji, když bude byt inzerován za různé ceny a hlavně na inzertních portálech několikrát za sebou? Mohl bych pokračovat ve výčtu negativ. To však nechci. Rád bych, abyste se zamysleli nad realizací na základě smlouvy o výhradním zastoupení. Ne nadarmo je to zcela obvyklý způsob v civilizované Evropě i v zámoří.

Výhradní smlouva (nebo také exkluzivní smlouva) zaručuje prodávajícímu kompletní servis ze strany realitní kanceláře při dosažení nejvyšší ceny prodeje, resp. pronájmu. Vzhledem k tomu, že uzavřením výhradní smlouvy zmocňuje vlastník realitní kancelář k výhradnímu zastupování, věnujte velký důraz na výběr zkušeného zprostředkovatele. Vlastníka nemovitosti v takovém případě zastupuje pouze jedna realitní kancelář. Pro vlastní realizaci je to výhodou. Nemělo by nastat to, že ve veřejné nabídce je jedna a táž nemovitost inzerována více zprostředkovateli za různých podmínek, což prokazatelně degraduje cenu nemovitosti na trhu. Vlastník deleguje na zprostředkovatele pravomoci a zprostředkovatel je musí vykonávat. Nemůže dojít k tomu, že nemovitost je nabízena za podmínek, které prodávající nestanovil. Zprostředkovatel tak např. nemůže vybrat od kupce zálohu kupní ceny, pokud k tomu není od prodávajícího zmocněn apod. V neposlední řadě je pro vlastníka nepochybně výhodné převést na zprostředkovatele formou zadání ve zprostředkovatelské smlouvě celou řadu časově, administrativně a technicky náročných činností, které souvisejí s nabídkou nemovitosti, vyhledáním zájemce o koupi resp. pronájem nemovitosti a realizační fází prodeje, či pronájmu. Při smluvním vymezení těchto činností má pak vlastník snazší kontrolu jejich plnění, snazší stanovení odměny a snazší reklamaci při případném řešení nespokojenosti. To vše zabezpečuje vysoká důvěryhodnost nabídky na trhu a tudíž vyšší zájem potencionálních klientů. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Neuzavírejte smlouvu s kanceláří dříve, než vše pečlivě zvážíte a všemu ve smlouvě dobře porozumíte. Žádná solidní realitní kancelář vás nebude nutit k okamžitému rozhodnutí.

Neobávejte se exkluzivní smlouvy, obávejte se jen špatně vybrané realitní kanceláře a neodborně nastavených podmínek spolupráce!

Zdroj: http://www.arkcr.cz/art/4625/neobavejte-se-exkluzivni-smlouvy.htm 

 

Zákon o ochraně spotřebitele

Novela zákona č. 378/2015 Sb., účinná od 1.2.2016 ukládá povinnost všem subjektům, které prodávají zboží nebo poskytují služby – tedy i realitním kancelářím – informovat své klienty, že při řešení sporu mohou využít i možnost mimosoudního řešení sporu.

V případě realitních kanceláří je tímto orgánem, na který se zákazník může obrátit, Česká obchodní inspekce (ČOI).

 

Vláda určila pravidla pro údržbu a opravy bytů ve vztahu pronajímatele a nájemce

Nový občanský zákoník od ledna 2014 stanoví, že nájemce provádí a platí běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Bližší upřesnění ale přináší až nařízení, které schválila vláda. Nový předpis teď začne platit od ledna 2016.

Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují:

Zdroj: http://zpravy.aktualne.cz/finance/bezna-udrzba-a-drobne-opravy-bytu-definice-najemnik/r~1d9cf4167bce11e5b3730025900fea04/

 

Kdy se nebát koupě bytu s nájemníkem?

Najít byt odpovídající představám kupujícího nebývá snadné. Někdy se může stát, že zájemce konečně najde nemovitost, která odpovídá všem jeho požadovaným kritériím, ale je
v ní nastěhovaný nájemník. Pro někoho to může být důvod k dalšímu hledání, pro jiné výzva k řešení problému.

Poradíme Vám, kdy koupě vysněného bytu stojí za starosti s usídleným nájemníkem.

http://www.realitycechy.cz/realitni-zpravodaj/1243-kdy-se-nebat-koupe-bytu-s-najemnikem