Naše služby

 • zprostředkování prodeje a koupě nemovitostí
 • zprostředkování nájmu a pronájmu nebytových prostor a bytů
 • zprostředkování prodeje a koupě nebytových prostor a bytů
 • zprostředkování převodu členských práv a povinností k družstevním bytům
 • vypracování kupních smluv, darovacích smluv a smluv o zřízení věcných břemen
 • oceňování nemovitostí - znalecké posudky (odhady)vypracované soudním znalcem, panem Romanem Širokým
 • stanovení tržních cen všech druhů nemovitostí, jinými slovy stanovení maximální ceny, za jakou lze nemovitost prodat nebo pronajmout
 • zajištění vypracování energetických štítků k budovám
 • zajištění vypracování geometrických plánů a inženýrské činnosti
 • zajištění převodů bytů dle zákona č. 72/1994 Sb.
 • zajištění veškeré projektové činnosti v oboru pozemní stavby při výstavbě nových nemovitostí, eventuelně při rekonstrukcích stávajících nemovitostí
 • daňové poradenství v souvislosti s převodem a přechodem vlastnického práva k nemovitostem
 • další doplňkové služby v oblasti realitní, poradenské, právní, projektové nebo stavební činnosti dle požadavků a přání klienta
 • provádění veřejných dražeb nemovitostí

 

Rozhodnete-li se využít služeb naší realitní kanceláře, která se v problematice realit pohybuje a orientuje, veškerá rizika tak přejdou na nás. Zbavíme Vás starostí, ušetříme Vaše peníze a Váš čas a zajistíme následující:

 • Vlastní široká databáze nemovitostí převážně v Ústeckém kraji
 • Inzerce na více než 16 realitních serverech
 • Inzerce v tištěných médiích
 • Inzerce na objektu (profesionální poutače)
 • Zabezpečení prohlídek nemovitostí s osobní účastí realitních makléřů
 • Kontrola technického stavu nemovitosti a právního stavu zápisu nemovitosti v katastru nemovitostí
 • Srovnávací analýza tržní ceny dle aktuálního stavu na trhu nemovitostí vzhledem k lokalitě, druhu nemovitosti a stavu nemovitosti, jinými slovy stanovení maximální ceny, za jakou lze nemovitost prodat nebo pronajmout
 • Zajištění soudního znalce pro potřeby ocenění Vaší nemovitosti soudním znalcem panem Romanem Širokým
 • Zajištění veškerých podkladů k nemovitosti z katastru nemovitostí, vyhotovení podkladů pro vklad do katastru nemovitostí, vyřizování formalit na katastrálních pracovištích
 • Jednání s finančními ústavy pro zajištění financování nemovitosti, kompletní bankovní servis, úzká spolupráce se všemi finančními ústavy
 • Zajištění vyhotovení smluv k nemovitostem (kupní smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, dohody o převodu členských práv a povinností, dohody o vyrovnání, směnné smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy)
 • Zabezpečení předání nemovitosti, sepsání předávacího protokolu
 • Zabezpečení vystěhování a vyklizení nemovitostí, včetně odvozu odpadu do sběrného dvora
 • Převody energií (voda, plyn, elektřina…)
 • Vypracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovité věci, včetně zajištění znaleckého posudku nemovitosti, výpočet a úhrada daně z nabytí nemovité věci